Våre tjenester

Vi kan tilby våre tjenester innenfor:

  • Revisjonstjenester 
  • Revisjon av årsregnskap
  • Attestasjonsoppdrag
  • Hjelp ved etablering og avvikling av bedrift og omorganisering
  • Økonomisk gjennomgang av deres bedrift for å finne forbedringsområder
  • Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
  • Regnskapsførertjenester
  • Konsulentbistand

Personvern:

Vi har i vedlagte personvernerklæring redegjort for hvordan Revisorkompaniet Tromsø AS samler inn og bruker personopplysninger som vi henter inn i vårt arbeid jfr. ovennevnte tjenester.

Vår personvernerklæring